Grzegorz Jędrek
dr Grzegorz Jędrek
Asystent - Katedra Teorii i Antropologii Literatury
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: grzegorz.jedrek_anti_spam@kul.pl