Grzegorz Jędrek

Dawid Gostyński, "Byt i rozpad. Poetyckie antynomie Marcina Sendeckiego" – rozważania na marginesach w 7 wątkach
[Dawid Gostyński’s Being and Disintegration: Poetic Antinomies of Marcin Sendecki: The Seven Themes of Side Note Deliberations]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2021
Tom: Tom LXIX,
Numer czasopisma: zeszyt 1
Strony od-do: 165-171
Dostęp WWW: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/14985
DOI: 10.18290/rh21691-11