Grzegorz Jędrek

Multimedia, kod i interfejsy kulturowe w poezji cybernetycznej. Wybrane wnioski z badań nad działaniami kolektywu Rozdzielczość Chleba
[Multimidedia, Code, and Cultural Interfaces in Cybernetic Poetry: Some Conclusions of a Study on the Artistic Practices of the Rozdzielczość Chleba Collective]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym (ISSN: 0860-8024)
Rok wydania: 2020
Tom: 33
Numer czasopisma: 3(131)
Strony od-do: 259-276
Streszczenie: Literaturoznawstwo nie powinno odgradzać literatury od innych sztuk ani posługiwać się półśrodkami takimi, jak idea korespondencji sztuk, czy też próbować zawłaszczyć innego typu doświadczenia za pomocą pojęcia tekstu kultury. Wiele zmysłów to wiele mediów, a tekst – z jego pojęciami i znaczeniami – nie może wszechogarniać językowego doświadczenia świata. Wprawdzie pojęcia transformują nasze myślenie, ale właśnie wrażenia zmysłowe łączą te pojęcia ze światem. Artykuł omawia odejście grupy poetyckiej i wydawniczej Rozdzielczość Chleba od tradycyjnie rozumianej poezji ku językowej sztuce multimedialnej, generatywnej i opartej na interfejsach. Tekstowe rozumienie prac tego kolektywu okazuje się niewystarczające, opiera się ono bowiem na pojedynczym medium. Tymczasem doświadczenie poezji cybernetycznej, uprawianej przez wspomnianą grupę, jest doświadczeniem wielozmysłowym. By interpretować poprawnie cyfrową literaturę eksperymentalną, badacz śledzący tego typu zjawiska musi porzucić paradygmat tekstowy i wykorzystać metodologie wypracowane w innych dziedzinach. W niniejszym artykule autor wyprowadza wnioski z trzech następujących, skonstruowanych przez siebie aksjomatów: (1) Media mają charakter zmysłowy, a multimedia dostarczają doświadczeń wielozmysłowych; (2) Język mediów (w tym multimedialny i intermedialny), język programowania i język naturalny to trzy doświadczenia językowe obecne w nowych mediach, a w szczególności w językowej sztuce nowych mediów, jaką jest literatura elektroniczna: (3) Interfejsy, operacje na danych i dane to trzy warstwy dzieła literatury elektronicznej.
Słowa kluczowe: nowe media, literatura, literaturoznawstwo, teoria literatury, literatura elektroniczna, poezja cyfrowa
Dostęp WWW: http://www.ethos.lublin.pl/index.php?mod=products&pid=100777
DOI: 10.12887/33-2020-3-131-15Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Grzegorz Jędrek",
title = "Multimedia, kod i interfejsy kulturowe w poezji cybernetycznej. Wybrane wnioski z badań nad działaniami kolektywu Rozdzielczość Chleba",
journal = "Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym",
year = "2020",
number = "3(131)",
pages = "259-276"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jędrek, G. (2020). Multimedia, kod i interfejsy kulturowe w poezji cybernetycznej. Wybrane wnioski z badań nad działaniami kolektywu Rozdzielczość Chleba. Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym, 3(131), 259-276.