Grzegorz Jędrek

Teksty uruchamiane. Koncepcje performatywne w badaniu poezji cybernetycznej Leszka Onaka
[Texts set in motion. Performative conceptions in the study of Leszek Onak's cybernetic poetry]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2016
Tom: Tom LX IV , zeszyt 1
Strony od-do: 173-185
Streszczenie: Niniejszy artykuł podejmuje problematykę badań literaturoznawczych nad nowym zjawiskiem literackim, jakim jest w Polsce poezja cybernetyczna. Szczegółowym przedmiotem badań stają się utwory Leszka Onaka – jednego z głównych twórców tego nurtu. Autor artykułu proponuje, by – ze względu na innowacyjny charakter literatury wykorzystującej nowe media – tradycyjną metodologię literaturoznawczą opartą na interpretacji wzbogacić o koncepcje performatywne. Stara się udowodnić, że dzięki takiej perspektywie pozornie pozbawione treści utwory poddają się interpretacji. Podkreślone zostaje znaczenie działania i ruchu, które są podstawowymi właściwościami utworów poezji cy- bernetycznej. Interpretacji zostaje poddany także utwór jako akt – performatywny gest twórcy.
Słowa kluczowe: poezja cybernetyczna; performatywność; Leszek Onak; nowe media; literatura cy- frowa; e-literatura; interfejs; performance; wideopoezja; cyfrowa poezja konkretna; cyfrowa poezja wizualna; gra literacka
Dostęp WWW: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/6410
DOI: 10.18290/rh.2016.64.1-12Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Grzegorz Jędrek",
title = "Teksty uruchamiane. Koncepcje performatywne w badaniu poezji cybernetycznej Leszka Onaka",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2016",
pages = "173-185"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jędrek, G. (2016). Teksty uruchamiane. Koncepcje performatywne w badaniu poezji cybernetycznej Leszka Onaka. Roczniki Humanistyczne, 173-185.