Filip Ciepły
dr hab. Filip Ciepły prof. KUL
Dziekan
profesor KUL - Katedra Prawa Karnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: filip.cieply_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1124-7389