dr Ewelina Purc
Asystent - Katedra Psychologii Ogólnej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: ewelina.purc_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0021-4802