dr Ewelina Mokrosz
adiunkt - Katedra Językoznawstwa Teoretycznego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: ewelina.mokrosz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5241-5652