Zainteresowania badawcze:

 

  • Przekład tekstów specjalistycznych z zakresu prawa celnego, weterynarii, przepisów fitosanitarnych;
  • Terminologia celna, weterynaryjna w ujęciu leksykograficzno-przekładowym;
  • Lingwistyka tekstu specjalistycznego w odniesieniu do tekstów normatywnych z zakresu prawa celnego i in.;
  • Lingwistyka kryminalistyczna

 

Kontakt: ewel.jgrabowska@gmail.com

 

Publikacje:

 

  1. Способы образования таможенной терминологии в русском языке, [w:] Prace Naukowe Młodych Filologów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, pod red. A. Gasz, G. Wilk, t. IV, Katowice 2019
  2. Techniki tłumaczeniowe terminologii weterynaryjnej w rosyjsko-polskim przekładzie specjalistycznym, [w:] „Linguodidactica” 22(2018), s. 65-83.
  3. Typy odpowiedniości leksykalnych na przykładzie terminologii fitosanitarnej, [w:] „Linguodidactica” 21(2017), s. 119-134.
  4. Polskie i rosyjskie prawo celne w kontekście najnowszych zmian - Kodeks Celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i Unijny Kodeks Celny, [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Prawo, Poznań 2017, s. 14-20.
  5. Statystyczna charakterystyka ludności rosyjskiej i jej struktura zawodowa w Lublinie w II połowie XIX wieku [w:] Spojrzenie historyka na miasta, miasteczka i ludzi. Od średniowiecza do współczesności, pod red. M. J. Bednarczyk, A. M. Pawłowska, Lublin 2017, s. 55-65.
  6. Rosyjska terminologia celna w przekładzie i w słowniku, [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne, Poznań 2017, s. 36-42.
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2020 13:22