Ewelina Jasińska-Grabowska
dr Ewelina Jasińska-Grabowska
Adiunkt - Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: ewelina.jasinska-grabowska_anti_spam@kul.pl