Ewa Sokołowska

Zainteresowania naukowe:

Promocja zdrowia psychicznego, poradnictwo psychologiczne, rola psychologa klinicznego w szkole, wypracowanie modelu współpracy z nauczycielem, uczniem i rodzicami

 

Wykształcenie:

1988 - 1993 Studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Psychologii UW, specjalizacja: psychologia kliniczna

1993 Uzyskanie tytułu magistra psychologii. Temat pracy magisterskiej: Matka jako terapeutka uszkodzonego dziecka. Promotor prof. dr hab. Małgorzata Kościelska

2005 Uzyskanie doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Temat pracy doktorskiej: Sens doświadczenia terapeutycznego. Pytanie o skutki psychologiczne usprawniania ruchowego małego dziecka przez matkę. Promotor prof. dr hab. Elżbieta Dryll-Wiśniewska.

 

Najważniejsze publikacje:

  1. Sokołowska, E., Kluczyńska, , Zabłocka-Żytka, L., Wojda-Kornacka, J. (2018). The “PsychoŻak” program – an example of using positive concepts of mental health in practice. Psychiatria Polska, 52(1), 157-164. DOI:10.12740/PP/76732 
  1. Sokołowska, E., Katra, G., Cierpka, A., Turska, D. (2017). Psycholog jako współkreator środowiska i procesu edukacyjno-wychowawczego. Psychologia Rozwojowa, 22 (2), 33-42. DOI 10.4467/20843879PR.17.008.7040 
  1. Sokołowska, E., Zabłocka-Żytka, L., Kluczyńska, S., Wojda-Kornacka, J. (2016). What mental health promotion do university students need? Polish Journal of Applied Psychology, 14(3), 53–72.
  1. Sokołowska, E., Zabłocka-Żytka, L., Kluczyńska, S., Wojda-Kornacka, J. (2015). Zdrowie psychiczne młodych dorosłych. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Difin. 
  1. Kuncewicz, D. Sokołowska, E., Kuncewicz, D. (2015). Zabieranie słowa w nauce. Media. Teologia, 22(6), 53-65.
  1. Sokołowska, E (2014) Jak postępować z agresywnym uczniem? Zmiana sposobu myślenia i działania. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna (wydanie 2, zmienione)
  1. Sokołowska, E. (red.) (2013). Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
  1. Sokołowska, E., Zabłocka-Żytka, L. (2013). Psychologia rozwojowa dla klinicystów
  1. Katra, G., Sokołowska, E. (red.) (2010). Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole. Warszawa: Wolter Kluwer.
  1. Sokołowska, E. (2007). Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem? Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

 

Staże naukowe i szkolenia:

Ukończone trzyletnie Podyplomowe Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży, 380 godzin (Warszawa: Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej)

Wykładowca na Podyplomowym Szkoleniu Psychologii klinicznej – Część. Prawidłowości rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania – kurs specjalizacyjny z psychologii klinicznej. (VII) Blok podstawowy. Wykład nt.: Rozwój człowieka i jego uwarunkowania.  Rozwój w okresie dzieciństwa, dorastania i dorosłości. Czynniki ryzyka i czynniki wspierające proces rozwoju (15 godz.) oraz Psychologiczne koncepcje wyjaśniające zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (15 godz.) (APS)

Hobby i zainteresowania pozanaukowe:

Urodzony warsztatowiec. Człowiek szukający porozumienia bez przemocy w szkole.. (też wyższej). Osoba ceniąca sobie każdą ze studenckich nagród: w tym statuetkę bezkonkurencyjna na APS J.

Ostatnia aktualizacja: 19.12.2018 23:42