Ewa Wnuk

WYKSZTAŁCENIE

 

2010-2014- studia inżynierskie na kierunku Biotechnologia na Wydziale Nauk
o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

luty 2014- obrona pracy i uzyskanie stopnia inżyniera

2014-2015- studia magisterskie na kierunku Biotechnologia na Wydziale Nauk
o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

czerwiec 2015- obrona pracy i uzyskanie stopnia magistra inżyniera

2015-2019- studia doktoranckie w Zakładzie Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk im. Bohdana Dobrzańskiego w Lublinie

2019-2020- studia podyplomowe na kierunku Biologia molekularna
na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

czerwiec 2020- obrona rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora

 

PUBLIKACJE NAUKOWE

 • Wnuk Ewa, Walkiewicz Anna, Bieganowski Andrzej (2020); Effect of lead and chloride ions on methane production in arable soils. International Agrophysics 34, 185-193, doi: 10.31545/intagr/118096 [IF=1.227, MNiSW 2019 70 pkt]
 • Wnuk Ewa, Walkiewicz Anna, Bieganowski Andrzej (2020); Methanogenesis and aerobic methanotrophy in arable soils contaminated with cadmium. Catena 189 (104480), doi: 10.1016/j.catena.2020.10448 [ IF=3.851, MNiSW2019 140 pkt]
 • Walkiewicz Anna, Brzezińska Małgorzata, Wnuk Ewa, Jabłoński Bartosz (2019); Soil properties and not high CO2 affect CH4 production and uptake in periodically waterlogged arable soils. doi: 10.1007/s11368-019-02525-x; [IF=2.669, MNiSW2019 100 pkt]
 • Wnuk Ewa, Walkiewicz Anna, Bieganowski Andrzej (2017); Methane oxidation in lead contaminated mineral soils under different moisture levels. Environmental Science and Pollution Research 24(32), 25346–25354, doi: 10.1007/s11356-0170195-8[ IF:2.914,MNiSW2017 35 pkt]
 • Walkiewicz Anna, Bulak Piotr, Brzezińska Małgorzata, Wnuk Ewa, Bieganowski Andrzej (2016); Methane oxidation in heavy metal contaminated Mollic Gleysol under oxic and hypoxic conditions. Environmental Pollution 213, 403-411, doi: 10.1016/j.envpol.2016.02.048 [IF:5.714, MNiSW201540 pkt]

 

KONFERENCJA NAUKOWE

 • 05.2019 18th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2019
 • 10.2018 Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”
 • 09.2018 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate
 • 05.2018 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”
 • 10.2017 X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu"
 • 09.2017 III Kuźnia Młodych Talentów
 • 09.2017 Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców pt. "Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie" na 25-lecie Studiów Doktorankich w IUNG-PIB
 • 06.2017 I Konferencja Doktorantów Polskiej Akademii Nauk
 • 06.2017 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”
 • 09.2016 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate
 • 09.2016 International Conference on Farmlands at Crossroads
 • 03.2016 VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju"

 

SZKOLENIA

2015- "Metody zapewnienia jakości dla laboratoriów akredytowanych
wg ISO/IEC 17025 Certyfikowane materiały odniesienia (CRM) oraz badania biegłości (PT)"

2015- „Podstawy działania oraz obsługa czytnika płytek EnSpire” zorganizowany przez firmę PerkinElmer Polska"

 

WYRÓŻNIENIA

2019- Stypendystka „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów
i doktorantów” na rok akademicki 2018/2019;

Ostatnia aktualizacja: 22.07.2020 13:59