dr Ewa Stychno
Adiunkt - Instytut Nauk Biologicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: ewa.stychno_usun_to@kul.pl