Ewa Mackoś-Iwaszko
dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
adiunkt - Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: ewa.mackos-iwaszko_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3964-0307