mgr Ewa Kruszczyńska-Głaz
specjalista - prawnik - Dział Organizacyjno-Prawny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: ewa.kruszczynska_anti_spam@kul.pl