dr Emilia Zabielska-Mendyk
adiunkt - Katedra Psychologii Eksperymentalnej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: emilia.zabielska-mendyk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7858-4347