20202018

 • Błąd wspólnej metody w badaniach kwestionariuszowych
  [w:] POLSKIE FORUM PSYCHOLOGICZNE
 • Test of the bifactor model of job-related affective well-being
  [Testowanie modelu bifactor dla afektu w pracy]

  [w:] Europe\'s Journal of Psychology

 • 2017

 • The factorial structure of job related affective well-being: Polish adaptation of the Warr’s measure
  [Struktura czynnikowa afektu doświadczanego w pracy ujmowanego za pomocą metody Warra ]

  [w:] International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health
 • Motivation and training initiation: Evidence from Poland
  [Motywacja a podejmowanie szkoleń. Wyniki z Polski]

  [w:] Journal of Workplace Learning

 • 2016

 • Kwestionariusz Motywacji do Podejmowania Szkoleń
  [w:] ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 • Rola trzech wymiarów przywiązania do organizacji na róznych etapach procesu podejmowania szkoleń
  [w:] POLSKIE FORUM PSYCHOLOGICZNE
 • Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań
  [w:] Zagadnienia Naukoznawstwa
 • Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę: Koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne
  [w:] MEDYCYNA PRACY
 • Cross-culture and gender invariance of the Warr (1990) job-related well-being measure
  [Równoważność pomiaru dobrostanu afektywnego w pracy za pomoca metody Warra (1990) ]

  [w:] JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY

 • 2014

 • Krótki inwentarz osobowości TIPI-P w badaniach polskich
  [w:] Roczniki Psychologiczne

 • 2011


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany