mgr Emil Zięba
starszy specjalista naukowo-techniczny - Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej
Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: emil.zieba_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8793-3839