mgr Emil Zięba
Główny specjalista badawczo - techniczny - Katedra Biomedycyny i Badań Środowiskowych
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: emil.zieba_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8793-3839