dr Emil Kowalik
Asystent - Katedra Postępowania Cywilnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: emil.kowalik_anti_spam@kul.pl