dr Elżbieta Masiak
adiunkt - Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: elzbieta.masiak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5587-9022