dr Elżbieta Kochanowicz
asystent - Katedra Biologii Molekularnej
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: elzbieta.kochanowicz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8065-1203