Instytut Biotechnologii

Katedra Biologii Molekularnej

ul. Konstantynów 1i

pokój B-4.03

tel. (81) 454 5657

e-mail: mazure@kul.lublin.pl

 

Godziny konsultacji: środa 10.00 - 12.00

 

Doświadczenie zawodowe:

 

  • od 2006 - asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Biologii Molekularnej
  • 2009 - studia podyplomowe „ Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych" 
  • 2014 - doktorat w dziedzinie nauk biologicznych - dyscyplina: biochemia, specjalność: biologia molekularna (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN)

 

Zainteresowania naukowe i tematyka badawcza:

  • regulacja aktywności enzymatycznej kinazy CK2,
  • mutageneza wybranych białek substratowych kinazy CK2 i badanie jej wpływu na fosforylację i inne procesy wewnątrzkomórkowe,
  • badanie molekularnych mechanizmów patogenności mikroorganizmów,
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2017 12:49