dr hab. Elżbieta Charlińska
Adiunkt - Katedra Instrumentologii
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: elzbieta.charlinska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0269-992X