dr Edyta Chlebowska
adiunkt - Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: edyta.chlebowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7184-6323