2017

Prace magisterskie
  • Wybrane metody przybliżonego rozwiązania mocno osobliwych równań całkowych z jądrami Cauchy'ego
  • Rozwiązanie w postaci zamkniętej pewnych klas mocno osobliwych równań całkowych z multiplikatywnymi jądrami Cauchy'ego
  • Rozwiązanie całkowo-różniczkowego równania Prandtla teorii skrzydła