2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2016

  • Symulacje algorytmu ratowania życia z wykorzystaniem synchronizacji danych
    [w:] Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych

  • 2012

  • Technologie agentowe w LabTSI™ - zastosowania w ratownictwie medycznym
    [w:] Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej

  • Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie