Współczesna rodzina polska : przemiany, zagrożenia i wyzwania
[Contemporary Polish Family : transformations, risks and challenges]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2014
Redaktorzy: Arkadiusz Jabłoński, Małgorzata Szyszka