mgr Dominika Wronikowska-Sfilio
Asystent - Katedra Kultur i Literatur Romańskich
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dominika.wronikowska-sfilio_anti_spam@kul.pl