mgr Dominika Majchrzak
Główny specjalista - Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: dominika.majchrzak_anti_spam@kul.pl