Ks. dr Dominik Szczygielski
Asystent - Katedra Socjologii Ekonomicznej i Cyfrowej
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dominik.szczygielski_anti_spam@kul.pl