Dominik Maiński
dr Dominik Maiński
Kustosz zbiorów specjalnych - Sekcja Rękopisów
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: dominik.mainski_anti_spam@kul.pl