Dominik Maiński
dr Dominik Maiński
kustosz - Sekcja Rękopisów
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: dominik.mainski_usun_to@kul.pl