Delaine R. Swenson jest profesorem prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także dyrektorem i założycielem Ośrodka Doskonalenia Umiejętności Prawniczych. Profesor Swenson jest absolwentem Whitworth College w Spokane (st. Waszyngton), gdzie ukończył Historię/Nauki Polityczne oraz Teatrologię. Otrzymał tytuł Juris Doctorate (J.D.) w National Law Center na Uniwersytecie George'a Washington'a w Washington D.C. Pracował przez ponad 10 lat jako adwokat w Stanach Zjednoczonych, specjalizując się w sprawach cywilnych i karnych. W roku 1994 uznany został Młodym Prawnikiem Roku w stanie Waszyngton.
       
W latach 1997-99 pracował jako przedstawiciel American Bar Association - Central and East European Law Initiative nad reformą prawa w Polsce. Współpracował ściśle ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich "Iustitia", Ministerstwem Sprawiedliwości oraz organizacjami prawników zajmującymi się reformą prawa i szkoleniami sędziów. Był także jednym z inicjatorów Centrum Prawa Amerykańskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1999-2002 Profesor Swenson zarządzał jako Dyrektor Regionalny programami CEELI w zakresie reformy prawa w pięciu republikach azjatyckich Kazachstanu, Kyrgistanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu i Turkmenistanu.  W 2002 roku Profesor Swenson był stypendystą Fulbrighta w Polsce. Od tamtego okresu pracuje jako profesor w Katedrze prawa amerykańskiego i porównawczego KUL. Jest założycielem i członkiem zarządu Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa. W pracach nad projektami reform prawa współpracuje z agendami OSCE, ONZ, USAID i Departamentem Stanu USA. Aktualnie pracuje jako expert i trener w projekcie Departamentu Stanu USA "Model Courthouse" prowadzonym przez 'Indiana University" w Chinach. 
       
Profesor Swenson prowadził szkolenia w zakresie metod edukacji dorosłych, retoryki prawniczej, praw człowieka, reformy wymiaru sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych, Środkowej i Wschodniej Europie, Azji oraz byłych republikach radzieckich.

Ostatnia aktualizacja: 04.10.2008 13:27