dr Delaine Swenson prof. KUL
profesor KUL - Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: delaine.swenson_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0781-0765