Absolwent teologii, nauk biblijnych, filozofii, edytorstwa i informatyki, doktor nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej (KUL, 2017) Autor dwóch monografii naukowych, ponad 90 recenzowanych artykułów naukowych oraz trzech dzieł z zakresu literatury pięknej. Redaktor 12 prac zbiorowych, prelegent na 30 ogólnopolskich konferencjach naukowych oraz organizator 19 międzynarodowych i 26 ogólnopolskich konferencji naukowych. Posiadacz międzynarodowego certyfikatu z zakresu grafiki komputerowej EITCA/CG. Kilkukrotnie wyróżniony w konkursie "Studencki Nobel" na szczeblu lokalnym oraz ogólnopolskim (w tym laureat uczelniany, branżowy i regionalny na szczeblu wojewódzkim oraz laureat branżowy na szczeblu ogólnopolskim), trzykrotny laureat ogólnopolskich olimpiad i wielokrotny zdobywca różnych stypendiów naukowych (uczelnianych i marszałkowskich). Zainteresowania badawcze: egzegeza biblijna, symbolika liturgiczna, relacje pomiędzy Mszałem Jana XXIII a Mszałem Pawła VI.

Ostatnia aktualizacja: 11.11.2019 08:01