Dawid Kowalczyk
mgr Dawid Kowalczyk
Asystent - Katedra Edukacji Polonistycznej i Medialnej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dawid.kowalczyk_anti_spam@kul.pl