2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2019
2018Hasło encyklopedyczne2017


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2016


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2014


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Recenzja artykułu naukowego
2013

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
2011
Hasło encyklopedyczne


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa


2010Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
2009


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowymCzłonkostwo w radzie naukowej wydawnictwa


2008

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2006
Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej
2005
2004

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2003


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2002Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow