Dariusz Zapała

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2020

 • The effects of handedness on sensorimotor rhythm desynchronization and motor-imagery BCI control
  [Wpływ ręczności na desynchronizację rytmów czuciowo-ruchowych i kontrolę sterowania BCI opartych o wyobrażenia ruchowe]

  [w:] Scientific Reports
 • 2019  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  2018


  2017  Prezentacja na konferencji międzynarodowej


  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW


  Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE
  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim  2016

  Kierownictwo realizowanego projektu - budżet państwa


  2015

  2014


  Udział w konferencji krajowej  2013


  Nagroda krajowa


  2012


  Tłumaczenie artykułu naukowego  Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym  Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL  2011

  Udział w festiwalu nauki  2010


  Tłumaczenie rozdziału książki naukowej


  2008


  Organizacja konferencji międzynarodowej