Dariusz Zapała

2019Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2018


2017Prezentacja na konferencji międzynarodowej


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW


Wykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE
Członkostwo w krajowym zespole eksperckim2016

Kierownictwo realizowanego projektu - budżet państwa


2015

2014


Udział w konferencji krajowej2013


Nagroda krajowa


2012


Tłumaczenie artykułu naukowegoWspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowymKierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL2011

Udział w festiwalu nauki2010


Tłumaczenie rozdziału książki naukowej


2008


Organizacja konferencji międzynarodowej