dr hab. Dariusz Staszczak prof. KUL
profesor KUL - Katedra Globalnej Ekonomii Politycznej
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dariusz.staszczak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1228-8841