dr hab. Dariusz Partyka prof. KUL
profesor KUL - Katedra Analizy Matematycznej
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: dariusz.partyka_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8659-9031