dr hab. Dariusz Pachocki prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Tekstologii i Edytorstwa
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dariusz.pachocki_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0012-1498-3648