prof. dr hab. Dariusz Dudek
profesor - Katedra Prawa Konstytucyjnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dariusz.dudek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1372-9285