Dariusz Dąbek
Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
Prodziekan
adiunkt - Katedra Filozofii Religii
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dariusz.dabek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4883-5133