dr Dariusz Bucior
adiunkt - Katedra Prawa Handlowego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dariusz.bucior_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5474-836X