dr hab. Danuta Opozda prof. KUL
Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab. - Katedra Pedagogiki Rodziny
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: danuta.opozda_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4715-9241