mgr Danuta Gil
kustosz - Biblioteka Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: danuta.gil_anti_spam@kul.pl