Ks. dr Damian Fołtyn
Asystent - Katedra Katechetyki Integralnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: damian.foltyn_anti_spam@kul.pl