dr Dagmara Nowacka
Adiunkt - Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dagmara.nowacka_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4596-9822