Czesław Kusyk
recepcjonista-konserwator - Sekcja Żeńskich Domów Studenckich
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: czeslaw.kusyk_anti_spam@kul.pl