dr hab. Cezary Grochowski prof. KUL
Profesor KUL - Instytut Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: cezary.grochowski_anti_spam@kul.pl