dr Cecylia Olszak
Adiunkt - Instytut Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: cecylia.olszak_anti_spam@kul.pl