mgr Bożena Żurek
kierownik działu - Dział Krajowych Projektów Naukowych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: bozena.zurek_usun_to@kul.pl