mgr Bożena Szymańska
Specjalista - Dział Księgowości
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: bozena.szymanska_usun_to@kul.pl